Geloof en de ‘condition humaine’. 
Calvijn en Montaigne met elkander in gesprek. 
Dr John Van Eck

Posté le/Geplaatst op Posted in Agenda

“Wij leven in een tijd waarin we voor grote onzekerheden worden geplaatst in ons spreken over onszelf, de mens en God.
Welnu, aan de wortels van onze beweging, de Unio Reformata, bevindt zich een man die grondig heeft nagedacht over het mens-zijn: Johannes Calvijn. Het is de moeite waard om ons opnieuw te verdiepen in zijn visie op de mens.
Op de studiedag van zaterdag 6 april stellen we met Calvijn vragen als: Is de mens bijna goddelijk (Psalm 8)? Of is de mens een dier, zoals hij zich nogal eens gedraagt? Wat is wezenlijk voor het mens-zijn?
De spreker, emeritus legerpredikant, Bijbelcommentator en schrijver dr. John van Eck, wil ons bovendien laten kennismaken met een meer humanistische visie: die van Montaigne, een tijdgenoot van Calvijn.
Unio Reformata: terug naar de wortels, om aan geestdrift te winnen!”

Studiedag van de Unio Reformata
Zaterdag 6 april 2019, van 9.30 uur tot 16.00 uur
VPKB Marcinelle (38, rue du Temple, 6001 Marcinelle)