2 Timoteüs 2:19 – De onzichtbare Kerk. Ds Marc Schippers

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation, PODCAST

 

Beste Broeders en Zusters in de Here Jezus Christus,

De zichtbare kerk bestaat uit alle mensen in de gehele wereld die het ware geloof belijden, samen met hun kinderen. Ze wordt zichtbaar genoemd omdat ze met de zintuigen kan worden opgemerkt. Haar leden zijn bekend en haar samenkomsten zijn openbaar. De zichtbare kerk is zoals de mens ze ziet op aarde: duizenden gemeenten en kerkgenootschappen met hun eigen structuren en tradities. 

Er bestaat echter een tweede categorie naast de zichtbare kerk: de onzichtbare kerk. De onzichtbare kerk is de kerk zoals God in de hemel haar ziet.

De onzichtbare kerk bestaat uit de groep van  uitverkorenen die waren, zijn, of zullen verenigd worden onder Christus, haar hoofd. Dit is de zuivere kerk, het lichaam van Christus. Ze wordt onzichtbaar genoemd omdat het grootste deel van haar leden reeds in de hemel zijn of nog niet geboren zijn, en ook omdat haar leden nu op aarde niet met zekerheid kunnen worden onderscheiden. De vereisten voor het lidmaatschap zijn inwendig en verborgen. Enkel de Heer weet wie tot Hem behoren (2 Tim.2:19). De onzichtbare kerk is een geestelijk lichaam waartoe alle ware gelovigen behoren.

Alle ware gelovigen zijn leden van de onzichtbare kerk of ze nu in de hemel leven of op de aarde, of ze nu leven of lichamelijk gestorven zijn. Maar niet alle belijdende christenen die deel uitmaken van de zichtbare kerken, zijn leden van de onzichtbare kerk. Er zijn valse gelovigen die niet echt verenigd zijn onder Christus.

Het begrip onzichtbare kerk verwijst naar het feit dat ze nooit volledig kan worden ontdekt door de mens.

-niemand kan immers in een mensenhart kijken en weten of de persoon daadwerkelijk verenigd is met Christus en herboren door de Heilige Geest;

-de innerlijke roeping van de Geest en de toekenning van de verlossing zijn geestelijke, onzichtbare gebeurtenissen. Zo wordt het valse geloof van belijdende christenen vaak niet opgemerkt door anderen. We kunnen enkel uitwendige tekenen, uitspraken en handelingen waarnemen. Anderzijds zijn er ook vele ware gelovigen waarvan wij ons niet bewust zijn.

In 2 Tim.2:19 wordt duidelijk gesteld: Maar het fundament dat God gelegd heeft, ligt onwrikbaar vast en draagt het opschrift: De Heer weet wie Hem toebehoren; in Christus uitverkoren voor de grondlegging van de wereld (Ef.1:4).

De onzichtbare kerk is de ware katholieke kerk, katholiek van het Griekse catholicos, de universele kerk, niet beperkt tot een bepaald land of tot een bepaalde organisatie, maar de universele kerk die alle ware gelovigen omvat in de gehele wereld.

De onzichtbare kerk is eeuwig. Ze zal voortgaan tot het einde van de wereld. Ze kan nooit worden vernietigd..

Voelen wij de kracht en de leiding van de Heilige Geest? Hebben wij een sterk geloof in onze Heer Jezus Christus? Bekeren wij ons tot God onze Vader? Dan mogen wij verzekerd zijn dat wij niet enkel behoren tot de zichtbare kerk, maar ook tot de onzichtbare Kerk. Dan zullen wij eeuwig bij Hem blijven. Amen.