Dankdienst (29-V-2016)

Posté le/Geplaatst op Posted in Général

DSC_0148BZSBZS

Op zondag 29 mei 2016 zijn meer dan 150 broeders en zusters van meer dan 20 gemeenten uit alle hoeken van de VPKB samengekomen te Fontaine-L’Evêque om samen een dankdienst te vieren.

Deze dienst heeft ons toegelaten om de Unio Reformata voor te stellen aan God, maar ook om naar Hem te luisteren en ons te laten bevragen door Hem. Dit om steeds te kunnen werken, niet voor onze eigen roem, maar enkel voor Zijn eer.

De eredienst werd geopend met de lezing van de intentieverklaring.

Tijdens de prediking, heeft het begin van het vierde hoofdstuk van de brief aan de Efeziërs ons geleid tot een bezinning over de Kerk, in haar zichtbare en onzichtbare dimensie. Deze overdenking heeft ons er aan herinnerd dat de communio sanctorum (gemeenschap der heiligen) een gemeenschap met God uitdrukt, in Christus en door de Heilige Geest die de grenzen van tijd en ruimte overstijgt.

DSC_0152BZSDSC_0153BZS

Deze overvloedige gemeenschap hebben wij kunnen beleven tijdens de eredienst, rond de tafel van de Heer waar wij van Hem het brood en de wijn hebben ontvangen. Ook na de dienst hebben wij dit mogen ervaren in een hartelijk moment van samenzijn, waar ontmoetingen hebben plaats gehad en ervaringen werden gedeeld in alle eenvoud.

DSC_0137BZS

DSC_0130BZS

DSC_0136BZS

Indien u de Unio Reformata beter wenst te leren kennen, kunt u zich wenden tot de website unioreformata.be . Voor uw overdenkingen en opmerkingen kunt u de raad van bestuur contacteren via het adres conseil@unioreformata.be