Een dag van overdenking gehouden, open voor iedereen. 22 april 2017.

Posté le/Geplaatst op Posted in Agenda

Naar een belijdende en stralende Kerk in een geseculariseerde en gepolariseerde samenleving

Vijf krachten om te waarderen

Om dit onderwerp te ontwikkelen, hebben wij het voorrecht om te mogen ontvangen:

Prof. Shafique KESHAVJEE en ds. Gérard PELLA

(zie voorstelling onderaan)

Deze open ontmoeting zal plaatsvinden te Charleroi

VPKB Marcinelle, rue du Temple 38, 6001 Marcinelle

op 22 april 2017 van 9u30 tot 16u.

Voor de middagpauze worden twee mogelijkheden aangeboden:

  • Een warme maaltijd wordt voorgesteld mits verplichte reservering voor 15 april 2017 (Telefonisch : 0472 95 78 73 of  E-mail: conseil@unioreformata.be).

Menu: gevogelteborstfilet met champignons en groentestoofpotje, gespietste krielaardappelen met Keltisch zeezout, en twee niet-alcoholische dranken.

Prijs: 12,50 euro over te maken op rekeningnummer BE38 0017 9700 0172 (met vermelding: naam, voornaam, maaltijd 22 april)

  • Tafels zijn beschikbaar om uw eigen lunchpakket te nuttigen.

Diverse dranken zijn verkrijgbaar ter plaatse.

Toegang tot de conferenties en workshops is gratis. Giften om de kosten te dekken zijn steeds welkom (collectedoos ter plaatse of storting op de rekening van de U.R.).

Voorstelling van  de sprekers

Shafique KESHAVJEE is afkomstig uit India. Geboren in Kenia in 1955, woonde hij in Engeland alvorens zich te vestigen in Zwitserland. Als licentiaat in politieke en sociale wetenschappen heeft hij zich gespecialiseerd in de vergelijkende godsdienstgeschiedenis (doctoraatsthesis over 5ba0ce4fb25e6baf97c680536d74046a_XLMircia Eliade). Tijdens zijn jarenlange predikantschap in de Hervormde Kerk van het kanton Vaud (Zwitserland) was hij een van de stichters van het Arzillier, het dialooghuis in Lausanne, gegeven voor de vrede tussen Kerken, godsdiensten en spiritualiteiten. Actief betrokken in de interconfessionele en interreligieuze dialoog, heeft hij een belangrijk deel van zijn tijd gewijd aan spiritualiteit en solidariteit, aan het schrijven en aan maatschappelijke debatten. Van 2005 tot 2010 doceerde hij oecumenische theologie en godsdiensttheologie aan de Zelfstandige Faculteit voor Protestantse Theologie aan de Universiteit van Genève. Sinds 2011 wijdt hij het meeste van zijn tijd aan het schrijven en aan diverse engagementen binnen de Kerk. Hij is covoorzitter van de vereniging R3 (Rassemblement pour un Renouveau Réformé). S. Keshavjee is gehuwd en vader van vier zonen.

Verschenen titels:

  • Vers une symphonie des Églises. Un appel à la communion, Ouverture/Saint-Augustin, 1998.
  • Le roi, le sage et le bouffon. Le grand tournoi des religions, Paris, Seuil, 1998 (en poche, Seuil, 2000).
  • Dieu à l’usage de mes fils, Paris, Seuil, 2000.
  • La princesse et le prophète. La mondialisation en roman, Paris, Seuil, 2004.
  • Philou et les facteurs du ciel, Valence, Dynamots, 2005 (boek geschreven met zijn zoon Simon, kort voor zijn dood ten gevolge van leukemie).
  • Une théologie pour temps de crise, Genève, Labor et Fides, 2010.
  • La reine, le moine et le glouton. La grande fissure des fondations, Paris, Seuil, 2014.

Pella

Gérard PELLA is een hervormd predikant. Hij was gedurende 33 jaar gemeentepredikant in de Evangelische Hervormde Kerk van het kanton Vaud in Zwitserland (EERV). Hij heeft gedurende deze lange tijd bijgedragen aan de schepping van verschillende verenigingen: het theologische tijdschrift Hokhma, de vereniging voor een relatie van geïntegreerde bijstand, Montagne et Foi, Chrétiens en Fête, en de Rassemblement pour un Renouveau Réformé (R3). Hij geniet nu van een actief pensioen met zijn echtgenote Damaris.