De Pentateuch: een betrouwbare bron voor een moderne Kerke?

Posté le/Geplaatst op Posted in Agenda

Affiche NL studiedag UR 28 04 2018-3

 

Binnenkort gaat er een studiedag door die voor iedereen toegankelijk is, met als thema:

‘De Pentateuch* : een betrouwbare bron voor een moderne Kerke ?’

(*de vijf boeken van Mozes)

Om dit onderwerp uit te werken, hebben wij het voorrecht om te mogen ontvangen:

Prof. Dr. Gert Kwakkel

hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Faculteit van Kampen (NL) en van Jean Calvin d’Aix-en-Provence (F).

Deze ontmoetingsdag staat open voor iedereen en gaat door in Charleroi:

VPKB Marcinelle, rue du Temple 38, 6001 Marcinelle Op zaterdag 28 april 2018 van 9u30 tot 16u.

Voor de middagpauze worden twee mogelijkheden aangeboden:

  • Een warme maaltijd wordt voorgesteld mits verplichte reservering voor 20 april 2018(Telefonisch : 0472 95 78 73 of e-mail: conseil@unioreformata.be).
    Menu: Kip suprême, groene pepersaus, gemengde groenten, aardappelgratin en twee niet- alcoholische dranken.
    Prijs: 12 euro over te maken op rekeningnummer BE38 0017 9700 0172 (met vermelding: naam, voornaam, maaltijd 20 april)
  • Er staan ook tafels waar u uw eigen lunchpakket kunt nuttigen. Diverse dranken zijn verkrijgbaar ter plaatse.Toegang tot de conferenties en workshops is gratis. Giften om de kosten te dekken zijn steeds welkom (collectedoos ter plaatse of storting op de rekening van de U.R.).Wij hopen u in grote getale te zien op 28 april aanstaande voor een broederlijke vormingsdag.Namens de verantwoordelijken van de Unio Reformata, Met broederlijke groeten.

    Emmanuel Coulon Secretaris U.R.