Colloquium 24 november 2016

Posté le/Geplaatst op Posted in Non classé

20161124_102411Op donderdag 24 november 2016 kwamen een dertigtal personen bij mekaar om het eerste colloquium bij te wonen van de Unio Reformata. De titel luidde: Wij belijden dat God spreekt … Wie is Hij die spreekt?

Drie protestantse theologen namen het woord: ds. em. Jean-Claude Thienpont, ds. Bernard-Zoltan Schümmer (VPKB Fontaine l’Evêque) en ds. Gert-Jan Kroon (VPKB Menen).

Ds. em. Jean-Claude Thienpont opende het colloquium met een lezing met de titel: Een God die spreekt: werkelijkheid of stijlfiguur? Hierin stelde hij het bestaan en de kenbaarheid van God voorop. Echter, onze menselijke be20161124_135021perkingen, zoals de zonde, zijn obstakels voor de kenbaarheid van God. Alle culturen vertonen tekortkomingen die de kenbaarheid van God aantasten. Bepaalde culturele elementen uit de moderniteit beïnvloeden tot op vandaag onze waarneming van God: rationalisme, positivisme en individualisme.

Ds. Bernard-Zoltan Schümmer sprak over de actuele betekenis van de artikelen 3 – 7 van de Confessio Belgica. De Heilige Geest spreekt door en met de Schrift. De hervormers, met Calvijn aan het hoofd, verklaren dat de Heilige Geest de enige vertolker is van het Bijbelse Woord. Er bestaat geen tegenstelling tussen de boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Het woord canoniek van het Griekse κανων, betekent norm, regel. W20161124_141428_dxoij zijn geroepen om ons te onderwerpen aan de Schrift want het is een zekere gids en een volmaakte regel voor ons geloof en leven.

Ds. Gert-Jan Kroon sprak over de naam van God. Waarom is dat belangrijk? Verschillende redenen werden aangehaald, onder meer omdat Hij lovenswaardig is en om zich te onderscheiden van afgoden. Deze naam kan niet aan een schepsel worden gegeven. Hij heeft een zeer belangrijke betekenis want hij duidt God zelf aan, zijn onveranderlijkheid en trouw.

Met dit colloquium werd een nieuwe stap gezet in de ontwikkeling van de activiteiten van de Unio Reformata.