Deuxième Colloque – Tweede Colloquium

Posté le/Geplaatst op Posted in Agenda

Nous avons le plaisir de vous inviter au deuxième colloque de l’Unio Reformata le samedi 25 novembre 2017 de 9h30 à 15h30 à l’EPUB de Dendermonde, Lindanusstraat 2.

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor het tweede colloquium van de Unio Reformata op zaterdag 25 november 2017 van 9u30 tot 15u30 in de Protestantse Kerk van Dendermonde, Lindanusstraat 2.

Le thème développé sera / Het thema betreft:

Romains 8.29-30 / Romeinen 8.29-30

Deux orateurs, Jean-Claude Thienpont et Marc Schippers, se partageront le temps pour nous conduire dans une réflexion sur :
« prédestinés, appelés » ;
« justifiés, glorifiés ».

Twee sprekers, Jean-Claude Thienpont en Marc Schippers, zullen een overdenking leiden over :
« voorbestemd, geroepen » ;
« gerechtvaardigd, verheerlijkt ».

Un temps de repas tiré des sacs entrecoupera cette journée. De la soupe sera offerte.

Deze dag wordt onderbroken voor het middagmaal met eigen lunchpakket. Soep zal worden aangeboden.

Merci de vous inscrire avant le mercredi 22 novembre 2017 par courriel : conseil@unioreformata.be.

Gelieve u in te schrijven voor woensdag 22 november 2017 door een e-mail te sturen naar het adres : conseil@unioreformata.be.