Jezus’ aanklacht. Dominee Elly Bouman

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation, PODCAST

Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd! Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen zoals een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugels. (Mattheus 23:37) Wie aandachtig kijkt naar een waterdruppel op een blad, ziet daarin heel de natuur weerspiegeld. De zon gaat erin op, […]

Libérez le potentiel de vie. Marc 4/26-29. Past. Emmanuel Coulon

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation, PODCAST

Courte méditation sur Marc 4.26-29 « Libérez le potentiel de vie » Pour nourrir notre réflexion, je vous propose une courte réflexion à partir d’une parabole de Jésus (Méditation rédigée à partir d’une idée proposée par Christian A. SCHWARZ, Le développement de l’Eglise – Une approche originale et réaliste, Editions Empreinte Temps présent, Paris, 2005, p.12). 26Jésus […]

Au jour du malheur réfléchis!

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation, Non classé

Chers amis,  En ces temps agités que nous traversons, beaucoup de commentaires circulent, parfois dans des sens très divers, voire contradictoires. Comment prendre du recul? Où trouver des repères solides qui nous permettent d’aborder sainement les circonstances qui nous entourent, qu’elles soient plus ou moins tendues, selon les pays et les moments? Quel chemin emprunter? […]

GELOOF EN DE CONDITION HUMAINE (Voor studiedag Unio Reformata, te houden 6 april 2019 te Marcinelle)

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Al lange tijd wilde ik ze een keer met elkaar vergelijken, Jean Calvin (Johannes Calvijn zal ik hem als Nederlander maar noemen) en Michel de Montaigne. Uw uitnodiging geeft mij daartoe nu de kans. Op het eerste gezicht lijken ze weinig gemeen te hebben. Calvijn, de reformator, Montaigne, die zichzelf tot onderwerp van zijn beschouwingen […]

S’engager pour Christ

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Déclaré être la doctrine orthodoxe, le Synode rejette les erreurs de ceux qui enseignent … « que la grâce et le libre arbitre sont des causes partielles qui, ensemble, provoquent le début de la conversion, et que cette grâce ne précède pas l’action de la volonté, c’est-à-dire que Dieu n’aide puissamment la volonté de l’homme à […]

Een beslissing nemen voor Christus

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

De rechtzinnige leer verklaard zijnde, verwerpt de Synode de dwalingen van degenen die leren (…) « dat de genade en de vrije wil gedeeltelijke oorzaken zijn, die beide tezamen het begin van de bekering bewerken, en dat de genade niet uitgaat vóór de werking van de wil, dat is, dat God niet eerder de wil van […]

Getuigen van het geloof

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Hoe verrassend het ook lijkt, er zijn predikanten, bijvoorbeeld in Nederland en de Verenigde Staten, die niet geloven dat God werkelijk bestaat. Voor hen is godsdienst een louter menselijke constructie. De symbolen van het geloof zijn de producten van een menselijke culturele evolutie. Jezus wordt beschouwd als een historisch personage en het grootste deel wat […]

Témoigner de la foi

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Aussi étonnant qu’il n’y paraisse, il y a des pasteurs, par exemple aux Pays-Bas et aux Etats Unis, qui ne croient pas que Dieu existe vraiment. Pour eux la religion n’est qu’une construction humaine. Les symboles de foi sont des produits de l’évolution culturelle humaine. Jésus est considéré comme un personnage historique et une grande […]

Zoom achteruit om beter te zien

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

HEER, voor eeuwig staat uw woord in de hemel vast. Uw trouw duurt van geslacht tot geslacht, 
u hebt de aarde gegrondvest en zij houdt stand. Naar uw voorschriften blijven hemel en aarde bestaan, 
alles is aan u onderworpen. 
Verheugde ik mij niet in uw wet, ik zou vergaan van ellende. 
In eeuwigheid zal ik […]

Reculer pour mieux voir!

Posté le/Geplaatst op Posted in Méditation

Ta parole, Eternel, est pour toujours établie dans le ciel. Ta fidélité dure de génération en génération ; tu as fondé la terre, et elle subsiste. C’est d’après tes lois que tout subsiste aujourd’hui, car tout l’univers est à ton service. Si ta loi n’avait pas fait mon plaisir, je serais mort dans ma misère. […]